Problem med sikkerhetsventilen

Det er noe som ikke kan settes ned på arbeidsområdet eller i ulike rom. Konstruksjon Law krever en rekke eksplosjonsbeskyttelse i slike aktiviteter og ikke å bruke ham til å sette en anledning alvorlig tragedie. Steder med særlig eksponering for eksplosjonsveien er forskjellige hus og produksjonshaller. Det er alt for det oppstått et problem i ulykke: nyttige brennbare gasser holdt sylindrene med høy kapasitet, brannen ofte utilstrekkelig ventilasjon. Alt dette favoriserer muligheten for en eksplosjon.

http://no.healthymode.eu/ling-fluent-raskt-og-effektivt-a-lare-et-fremmed-sprak-pa-nettet/

Ytterligere forholdsregler bør tas i leilighetene som er beskrevet ovenfor. Regelmessig revisjon av organisasjonen og løse eventuelle feil regelmessig er ekstremt viktig. Hvis børstene i den elektriske stasjonen brukes som bevis, vil den gnist i den, flere ganger større enn med vanlig arbeid. Vi inkluderer også detaljert kontroll av alle sylindere og beholdere som inneholder brannfarlige alkoholer og stoffer. En lekkasjerende sylinder med en eksplosiv gass kan lett fylle den opp på enden, at det kom til en eksplosjon. Selv om gassene oftest må blandes med luften i en gitt konsentrasjon for å kunne bli med i eksplosjonen, kan dette emnet vanligvis ikke undervurderes.

Et annet tall i å sikre bruken av et spesielt lysarmaturer, og lysbrytere. Hver lys forårsaker betennelse i gnist i kontakt, et resultat av øket kraftforbruk av lampen i gang antall sine funksjoner. Det behandler også glødelamper når og fluorescerende lamper. Den gnisten er ganske mye meg i nærvær av brennbar gass for å starte eksplosjon. Bruken av spesielle eksplosjonssikre lys og brytere reduserer sterkt denne risiko, men det fremdeles er den mest viktige spørsmålet sikker lagring av brennbare væsker og gasser og eksplosiver.