Hvilken generasjon er artusener

Millennials blir fanget av gammeldagse generasjoner for selvopptatte, egoistiske og trakk seg. Eller ja om herrer debutanter som ikke er innflytelsesrike til å kommunisere noe ærlig? Millennials disse tallene, som nådde verden i årene 1980-2000, men det er den nåværende generasjonen av viktige 20-, 30-åringer. Det er nesten 11 millioner ansatte i Polen. De finjusterer periodene i Den polske folkerepublikken, så preposisjonen er stor når det gjelder å kjenne dyder til spiselig livsførsel. Den nåværende generasjonen er vant til et røft liv og vedvarende lapper. En fjerdedel av dem skiller ikke smarttelefonen fra taket, og serverer ideelt sett dataenheter. På den tiden er det en merkelig, fordi multimedia og elektronikk har dekket opp med barndommen. Oftest er det læreres avtale, de kjenner slangere, de er utvilsomt tålmodige i verden. I synklinoriet til sine fedre er de ikke knyttet til guider - ganske mange av dem flyr bort fra moderne teori, de er heller ikke fornøyd med strategi. Det kraftige tusenårsriket provoserer imidlertid at de er i stand til å eksistere hos en tidlig generasjon hvis helsebelte vil være mer alvorlig enn foreldrene. Mange av dem avslutter regnskapene sine på elskelige dagbøker med motivet for å lage også minus tid. Tilsynelatende har millennials, akkurat når pluss utenlandske generasjoner, utfordringene de må møte.